ลานประเสิร์ฐแลนด์ คอนเสิร์ตช้าง จัดงานเสียงดังมากจนนอนไม่ได้

คอนเสิร์ตที่ลานประเสริฐแลนด์ เสียงดังมาก เช่น คอนเสิร์ตช้าง 


ณัฐณิกา - [แก้ไข]
level : Guest
22/12/2019 - 00:04

 
No. 1 [367.316.326]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
23/12/2019 - 11:06

 
No. 2 [367.316.357]

เทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
05/02/2020 - 14:56

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ