ผับเปิดเกินเวลา

อินฟินิตี้ ในประเสริฐแลนด์ เปิดเกินเวลา เลยตีสองทุกวัน ยิ่งใกล้ตีสอง จะยิ่งเปิดเพลงเสียงดัง สร้างความรำคาญให้ประชาชนโดยรอบ โดยเฉลี่ยแล้วเสียงจะเงียบตอนตีสาม อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาควบคุมด้วยครับ


จิตจิโรจน์ - [แก้ไข]
level : Guest
24/12/2019 - 02:27

 
No. 1 [370.319.332]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
24/12/2019 - 09:47

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ