ร้านเหล้าซอยเวียงบัวพลาซ่าเสียงดังมาก

ร้านเหล้าคาราโอเกะหลายร้านในเวียงบัวพลาซ่าเสียงดังรบกวน มาก มากกกกกกกกก แล้วชอบเปิดเกินตี 1 ค่ะ ช่วยมาตรวจสอบที่ซอยเวียงบัว ตำบลช้างเผือก เวลา 2 ทุ่มเป็นต้นไปหน่อยนะคะ 


YJ - [แก้ไข]
level : Guest
03/02/2020 - 19:53

 
No. 1 [386.335.354]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
04/02/2020 - 10:45

 
No. 2 [386.335.383]

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุดังกล่าวแล้ว ผลการตรวจสอบปรากฏว่าสถานประกอบการดังกล่าวเป็นร้านคาราโอเกะแบบหยอดเหรียญ จำนวน 8 ร้าน ตั้งอยู่ในห้องแถวเลขที่ 43 ถนนโสตศึกษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการทุกรายให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ให้ลดระดับเสียงจากตู้คาราโอเกะลงจนไม่รบกวนต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง และให้ปิดประตูสถานประกอบการให้มิดชิด เพื่อป้องกันเสียงรบกวน ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มอบหมายให้แขวงศรีวิชัยควบคุมสถานประกอบการดังกล่าว ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อป้องกันเหตุรำคาญด้วยแล้ว


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
19/03/2020 - 11:35

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ