เปิดเพลงเสียงดังมาก

ข้างๆ D คอนโด หลังม.ช มีร้านเหล้าเปิดเพลงเสียงดังมากทุกคืน 3ทุ่มจนถึงเทียงคืนกว่า


สิงโต - [แก้ไข]
level : Guest
05/02/2020 - 23:02

 
No. 1 [388.337.366]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป
CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
07/02/2020 - 13:43

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ