ร้านเหล้า ซอย ถ.ศิริธร เปิดเพลงเสียงดีงในที่ชุมชม รบกวนที่พักอาศัย

เนื่องด้วย ทางเรามีเรื่่องจะขอร้องให้ทางร้าน NEUF CAFE- BAR -RESTAURANT ( เนิร์ฟ เชียงใหม่ ) ได้ทำการเปิดเสียงเพลงดัง รบกวนเวลาพักผ่อน ในช่วงเวลา ราวประมาณ ตี1 - ตี 2 จึงทำให้ทางเราไม่ได้พักผ่อน ทางเราไม่ทราบว่าจะแจ้งส่วนงานไหนมาดูแลได้บ้าง ที่จะช่วยให้ทางร้านได้สงบและเห็นใจเราด้วย เพราะทางเราต้องตื่นไปทำงานเช้า ต้องการพักผ่อน ยังไงรบกวนช่วยมาดูแลด้วยนะ 
    ขอบคุณ


คนทำงานกลางวันต้องการพักผ่อน - [แก้ไข]
level : Guest
10/02/2020 - 11:53

 
No. 1 [389.338.367]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
11/02/2020 - 09:47

 
No. 2 [389.338.384]

เทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุดังกล่าวแล้ว ผลการตรวจสอบพบว่า สถานประกอบการดังกล่าว ชื่อ NEUF (เนิร์ฟ) ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนศิริธร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ สถานประกอบการร้าน NEUF ให้เปิดบริการร้านจำหน่ายอาหารในอาคารห้องกระจกปิดมิดชิด มีประตูกั้น 2 ชั้น มีการแสดงดนตรีโฟล์คซอง และในบริเวณลานร้าน NEUF มีร้านอาหารเปิดใหม่ชื่อ NO.9 ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกับสถานประกอบการร้าน NEUF มีสภาพเปิดโล่ง มีการใช้ลำโพงเปิดเพลงไม่มีการแสดงดนตรี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาต พบว่าไม่สามารถแสดงให้ดูได้ สำหรับร้าน NEUF ได้รับใบอนุญาตให้เป็นสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารแล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการให้หยุดแสดงดนตรีของร้าน NEUF เนื่องจากไม่ได้รับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและป้องกันเสียงรบกวน สำหรับสถานประกอบการร้าน NO.9 ให้หยุดกิจการไปก่อน และให้ยื่นขออนุญาตต่อแขวงศรีวิชัย และทั้งนี้ได้มอบหมายให้แขวงศรีวิชัยควบคุมดูแลสถานประกอบการตามเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว อนึ่งประเด็นการเปิดบริการเกินเวลาเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานปกครองและเจ้าพนักงานตำรวจ


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
19/03/2020 - 11:51

 
No. 3 [389.338.386]

สถานีตำรวจภูธรช้างเผือกแจ้งว่า ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เข้าดำเนินการตรวจสอบ ร้านเลอเนิร์ฟ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 22.00 น. ผลการตรวจสอบจับกุมผู้ดูแลร้าน เลอเนิร์ฟ โดยกล่าวหาว่าจำหน่ายสุราให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกดำเนินคดีตามกฎหมาย และวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 น. ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ร่วมกับหัวหน้าควบคุมภาพอากาศและเสียง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ ทำการตรวจวัดเสียงร้านเลอเนิร์ฟ ผลการตรวจวัดได้ค่าระดับการรบกวน เท่ากับ 9.3 เดซิเบล เอ ซึ่งไม่ถือเป็นเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (2550) ที่กำหนดให้ระดับเสียงรบกวนเท่ากับ 10 เดซิเบล เอ ทั้งนี้ หลังจากมีการจับกุม ทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับให้ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหัวหน้าสายตรวจ สายตรวจเขตให้ดำเนินการตรวจสอบ กวดขัน ตรวจตรา อย่างต่อเนื่องต่อไป หากพบการกระทำผิดกฎหมายให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินการเสนอปิด 5 ปี ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวจึงเห็นควร ยุติการตรวจสอบข้อเท็จจริง


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
27/03/2020 - 16:21

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ