ลานประเสริฐแลนด์เสียงดังรบกวนชุมชนและหอพักใกล้เคียงมาก

ลานประเสริฐแลนด์จัดงานบ่อยมากและเสียงดังรบกวนพื้นที่ใกล้เคียงมาก หากเป็นช่วงเทศกาลยังพอเข้าใจ ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงกุมภานี้จัดงานถี่มาก บางงานลองไฟลองเสียงตั้งแต่เที่ยงวันเสียงดังยันเที่ยงคืน ควรมีการควบคุมเวลาและระดับความดังของเสียงด้วย ที่สำคัญควรคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง ไม่ควรเห็นแก่ผลประโยชน์ตนเองอย่างเดียว 


ผู้เดือดร้อน - [แก้ไข]
level : Guest
15/02/2020 - 23:16

 
No. 1 [392.340.375]

เทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
17/02/2020 - 10:09

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ