การสร้างร้านค้าคร่อมคลองชลประทาน ถนนเส้นเชียงใหม่-หางดง

ประกาศแต่ไม่ต้องปฏิบัติตามก็ได้ ถ้าประชาชนท่านอื่นจะสร้างร้านค้าเพิ่มเติมคร่อมชลประทานบ้างจะได้ไหม 


ผู้ปฏิบัติตามกฏหมาย - [แก้ไข]
level : Guest
19/02/2020 - 14:48

 
No. 1 [393.341.376]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
19/02/2020 - 17:34

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ