km
 


  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนตามวัตถุประสงค์โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ:กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนตามวัตถุประสงค์โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ:กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th