km
 


  สรุปประเด็นการประชุมสัมมา ประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาสี่ปี

สรุปประเด็นการประชุมสัมมาเชิงปฏิบัติการ ประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พศ. 2561- 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561 13 อำเภอ 

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th