องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
Chiang Mai Provincial Administrative Organization (CMPAO) 888 Chotana Rd., Changphuak Sub-district, Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50300 Thailand
โทรศัพท์ (Tel) 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร (Fax) 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th