Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

17/09/2021 :: ( 106 ผู้เข้าชม )

ยกเลิกการยื่นเสนอราคาสำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5ฯ

ยกเลิกการยื่นเสนอราคาสำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลขี้เหล็ก (เขต ทต.จอมแจ้ง) อำเภอแม่แตง เชื่อม บ้านขี้เหล็กหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลขี้เหล็ก (เขต ทต.ขี้เหล็ก) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

: ( 152 ดาวน์โหลด )

Tags: