Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

19/02/2021 :: ( 104 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม. 5101

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม. 5101 (ถนน อบจ.เชียงใหม่) บ้านโป่ง หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 287 ดาวน์โหลด )

Tags: