Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

18/02/2021 :: ( 225 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับติดตั้ง ณ ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดความคมชัดสูง CCTV FULL HD

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับติดตั้ง ณ ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดความคมชัดสูง CCTV FULL HD องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 95 ดาวน์โหลด )

Tags: