Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

15/01/2021 :: ( 185 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนเลียบทางรถไฟ เชียงใหม่ - ลำพูน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนเลียบทางรถไฟ เชียงใหม่ - ลำพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 5 สายตะวันตก (ถนน อบจ.เชียงใหม่) ชุมชนรถไฟ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้านปากกอง หมู่ที่ 5 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 86 ดาวน์โหลด )

Tags: