Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

18/08/2020 :: ( 103 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซม ถนนสาย ชม.ถ.1-0028 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซม ถนนสาย ชม.ถ.1-0028 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย เชื่อมบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 36 ดาวน์โหลด )

Tags: