Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

17/04/2020 :: ( 104 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว โครงการพระราชดำริดอยดำ

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว โครงการพระราชดำริดอยดำ

: ( 91 ดาวน์โหลด )

Tags: