Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

02/04/2020 :: ( 98 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านไชยสถาน

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 1, บ้านเทพาราม หมู่ที่ 5, บ้านสุพรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าบง เชื่อม บ้านหนองป่าแสะ หมู่ที่ 1 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

: ( 45 ดาวน์โหลด )

Tags: