Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

02/04/2020 :: ( 92 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3

ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3 บ้านห้วยน้ำจาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง เชื่อมบ้านม่อนยะ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

: ( 34 ดาวน์โหลด )

Tags: