Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

31/03/2020 :: ( 111 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านธารวังทอง

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านธารวังทอง ม.22 ต.ดอยหล่อ (เขต อบต.ดอยหล่อ)เชื่อมบ้านหนองหอย ม.7 ต.สันติสุข (เขต ทต.สันติสุข) อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

: ( 27 ดาวน์โหลด )

Tags: