Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

30/03/2020 :: ( 95 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบลอง

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบลอง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านทับ เชื่อมบ้านนายางหิน หมู่ที่ 12 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 54 ดาวน์โหลด )

Tags: