Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

20/03/2020 :: ( 81 ผู้เข้าชม )

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม ตามโครงการ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม ตามโครงการ "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่" ประจำปี พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 31 ดาวน์โหลด )

Tags: