Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

18/03/2020 :: ( 126 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่เตียน บ้านทุ่งหลวง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่เตียน บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่วิน (เขต อบต.แม่วิน) อำเภอแม่วาง เชื่อมบ้านแม่ลานคำ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเมิงใต้ (เขต ทต.สะเมิงใต้) อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

: ( 36 ดาวน์โหลด )

Tags: