Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

05/03/2020 :: ( 53 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กะ หมู่ที่ 3 ต.แม่แตง เชื่อมบ้านป่าเส้า ม.2 

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กะ หมู่ที่ 3 ต.แม่แตง เชื่อมบ้านป่าเส้า ม.2 ตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

: ( 18 ดาวน์โหลด )

Tags: