Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

21/02/2020 :: ( 95 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาจุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาจุก หมู่ที่ 8 ตำบลดอยเต่า เชื่อม บ้านดอยหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

: ( 29 ดาวน์โหลด )

Tags: