Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

21/02/2020 :: ( 94 ผู้เข้าชม )

การดำเนินการจ้างก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)

การดำเนินการจ้างก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่่ 10 ตำบลท่าผา เชื่อม บ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)

: ( 81 ดาวน์โหลด )

Tags: