Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

17/06/2019 :: ( 56 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วโป่ง


ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วโป่งหมู่ที่ 2 ตำบล แจ่มหลวง เชื่อม ทางหลวงชนบท ชม 5050 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา

: ( 16 ดาวน์โหลด )

Tags: