Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

02/05/2019 :: ( 163 ผู้เข้าชม )

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทานบ้านร้องขุด หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ก๊า


ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทานบ้านร้องขุด หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ก๊า เชื่อม บ้าดงป่าซาง หมู่ที่ 6 ตำบล ขุนมะขามหวาน อำเภอสันป่าตอง
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทานบ้านร้องขุด หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ก๊า เชื่อม บ้าดงป่าซาง หมู่ที่ 6 ตำบล ขุนมะขามหวาน อำเภอสันป่าตอง

: ( 31 ดาวน์โหลด )

Tags: