Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

24/04/2019 :: ( 98 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจำนวน 1 ลำ

ประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจำนวน 1 ลำ

: ( 165 ดาวน์โหลด )

Tags: