Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

25/02/2018 :: ( 71 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววัดพร


ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุดอยน้อย บ้านดอยน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

: ( 28 ดาวน์โหลด )

Tags: