Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

25/02/2019 :: ( 97 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโล๊ะ อำเภอแม่อาย


ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโล๊ะอำเภอแม่อายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโล๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลสันต้นหมือ เชื่อมบ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 50 ดาวน์โหลด )

Tags: