Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

13/02/2019 :: ( 91 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.๑-๐๐๐๔

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.๑-๐๐๐๔ บ้านสหกรณ์ ๔ ตำบลสหกรณ์ อำเภอแม่ออน - บ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

: ( 50 ดาวน์โหลด )

Tags: