Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

06/02/2019 :: ( 52 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.4403 บ้านขุนกลาง(บ้านดอยผาตั้ง) หมู่ที่ 7 ตำบล


ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.4403 บ้านขุนกลาง(บ้านดอยผาตั้ง) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 15 ดาวน์โหลด )

Tags: