Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

10/10/2018 :: ( 52 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2561

: ( 15 ดาวน์โหลด )

Tags: