Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

14/02/2018 :: ( 88 ผู้เข้าชม )

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.๑-๐๐๑๗

: ( 159 ดาวน์โหลด )

Tags: