Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

12/02/2018 :: ( 81 ผู้เข้าชม )

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดงาน "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่" ประจำปี ๒๕๖๑

: ( 27 ดาวน์โหลด )

Tags: