Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

26/01/2018 :: ( 65 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเจ็ดหน่วยเชื่อมบ้านใหม่พัฒนา

: ( 122 ดาวน์โหลด )

Tags: