Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

10/02/2017 :: ( 58 ผู้เข้าชม )

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่กรมรบพิเศษที่ ๕

: ( 292 ดาวน์โหลด )

Tags: