Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

07/12/2016 :: ( 23 ผู้เข้าชม )

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อบจ.ชม. เลขที่ ๓๓๐/๕ หมู่ที่ ๓

: ( 4 ดาวน์โหลด )

Tags: