องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
เกี่ยวกับ อบจ.เชียงใหม่

30/07/2020 :: ( 35 ผู้เข้าชม )

อำนาจหน้าที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

: อำนาจหน้าที่และภารกิจของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ( 6 ดาวน์โหลด )

Tags: