องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
เกี่ยวกับ อบจ.เชียงใหม่

01/10/2019 :: ( 124 ผู้เข้าชม )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนแยก เขตใต้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนแยก เขตใต้

โครงการศูนย์บริการประชาชน อบจ.สาขา 1

ในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ อ.จอมทอง อ.แม่แจ่ม อ.กัลยาณิวัฒนา อ.ออด อ.ดอยเต่า และ อ.อมก๋อย

ในปี 2565 (มกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565)

มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการ จำนวน 5 ฉบับ


Tags: