Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

30/03/2021 :: ( 87 ผู้เข้าชม )

งบแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี 2564 ครึ่งปีแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564

: ( 15 ดาวน์โหลด )

Tags: