Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

15/01/2018 :: ( 75 ผู้เข้าชม )

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ

: ( 34 ดาวน์โหลด )

Tags: