องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

04/11/2020 :: ( 14 ผู้เข้าชม )

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และการปรับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ใหม่) ลว. 4 พ.

: ( 6 ดาวน์โหลด )

Tags: