องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

01/10/2020 :: ( 20 ผู้เข้าชม )

แนวทางการปฏิบัติในการรายงานการตรวจสอบจำนวนบุคลากรและการลงเวลาปฏิบัติราชการของบคลากรสังกัด อบจ.เชียงใหม่ (เพิ่มเติม) ลว. 1 ตุลาคม 2563

: ( 5 ดาวน์โหลด )

Tags: