องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

16/03/2022 :: ( 23 ผู้เข้าชม )

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังความคิดเห็นและเสนอนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน

: การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ( 5 ดาวน์โหลด )

Tags: