Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

10/03/2016 :: ( 67 ผู้เข้าชม )

สอบราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหาร ในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์(1 เม.ย. - 30 ก.ย. 59)

: ( 221 ดาวน์โหลด )

Tags: