Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

10/03/2022 :: ( 191 ผู้เข้าชม )

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.เชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563

: การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.เชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 118 ดาวน์โหลด )

Tags: