Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

10/03/2022 :: ( 106 ผู้เข้าชม )

ประเด็นปัญหา การรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมจ.เชียงใหม่ 18 อำเภอ ปี 2561

: ประเด็นปัญหา การรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมจ.เชียงใหม่ 18 อำเภอ ปี 2561 ( 38 ดาวน์โหลด )

Tags: