Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

03/07/2020 :: ( 181 ผู้เข้าชม )

ข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2553

ข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2553

: ข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2553 ( 54 ดาวน์โหลด )

Tags: