Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

29/07/2015 :: ( 41 ผู้เข้าชม )

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัสต์คอนกรีตถนนสายบ้านถ้ำหนองเบี้ย

: ( 27 ดาวน์โหลด )

Tags: